вторник, 25 август 2015 г.

2032/365 Предмети от миналото, които още работят

Или спомени от Народната република, какъвто сайт има.
Не забравяйте да видите куфарчето и аптечката от Фармахим.
Снимката е включена в рубриката Our World Tuesday.

1 коментар: