сряда, 20 октомври 2010 г.

262/365 Първи световен ден на статистиката


Днес 20.10.2010 се провежда Първи световен ден на статистиката. Датата е избирана нарочно.
Аз бях на организираното от Българско Статистическо дружество отбелязване на този ден във Факултета по Математика и информатика при Софийски Университет, въпреки, че денят бил по-скоро на "официалната статистика", а там се учи Теория на вероянтостите и Статитически анализи, методи, модели.

По-дълга реч произнесе проф. д.м.н. Николай М. Янев, ръководител на секция „Вероятности и статистика” в Института по математика и информатика към БАН (на който е бил директор 2 мандата), член на Международния статистически институт, президент на Българското статистическо дружество. В останалото време се проведе беседа между преподаватели, бивши и настоящи студенти и дори ученици.
Най-голямо впечатление от изказването на проф. Янев ми направи разликата между "основополагащия мироглед" в статистиката и в реалния живот. В реалния живот хората са възпитани в детерминизъм, че нещата са детерминирани, определени, а в статистиката се приема, че събитията имат вероятностен, случаен характер. А това е по-висш основополагащ възглед или поне на проф. Яневр, на мен и вероянто на всички, които са почитатели на статистиката така ни изглежда.

Аз имам една друга теория, която е за разграничаване на дигитални (цифрови) от аналогово мислещи хора или по-скоро математици. Във всички случаи, когато се някой си опитва да сведе решаването на задача до аналогия с друга, на която вече знае решението то той има аналогово мислене. Хората, които имат статиситческо мислене са изключително цифрови. Задачите се решават на база на данни, които са цифрови, дори възможно най-категорийните показатели биват цифровизирани с някакъв статистически метод. А решението също е число - вероятност, заедно с друг числов или по-достъпен резултат. Но вероятност винаги има в резултата. Така, че статистиката е най-цифровата (дигитална) наука. Независимо, че математиката, която работи много с числа се смята за цифрова наука от хората като цяло, според мен много голяма част от математиката е аналогова и особено тази, която се учи в училище.
Аз като бивша студентка по статистика, като работата ми също е свързана с математическо моделиране, както и по-голямата част от професионалното ми развитие, искам да разкажа за първия статистически анализ на реални данни и точно при обучението ми в катедра Вероятности и статистика. Това беше на зачота за работа с SPSS версия 3.22, но не е много сигурно дали числото след точката е такова. Трябваше да направим анализ на реални данни и аз и една приятелка, Искра Арсова, с която учехме заедно статистика решихме да направим корелация между оценките ни до момента от университета, защото нали си носихме книжките. И естествено имаше корелация. Други, които взеха данни от вестниците не получиха добър резултат. Докато се обучаваш на данни, които ти изглеждат странни, или се чудиш дали не са малко нагласени всичко изглежда малко недействително и нагласено. Когато се работи с истински реални данни нещата се получават.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.