понеделник, 17 октомври 2011 г.

624/365 Повишаване на икономическата стойност на горите


Програма за европейски субсидии със заглавие Повишаване на икономическата стойност на горите, както и ЕВРОПА СЕ ГРИЖИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ можете да получите пари за:
- изработване на лесоустройствени проекти
- отгледни сечи
- оборудване за сеч.
Интересно не са включени дейности като засаждане на дървета, заплащане на хора, които добросъвестно ще прореждат гората от по-неподходящи дървета и храти, вместо такива, които режат наред, колкото по-право и дебело - толкова по-бързо става количество.
Изброените дейностите са правене на проекти и сеч. И така ще се повиши стойността на гората? И това е грижата на Европа за нашите гори?

Няма коментари:

Публикуване на коментар