вторник, 28 август 2012 г.

940/365 Плажът при устието на река Камчия

Плажът при устието на река Камчия
Плажът при устието на река Камчия също е доста голям.
Цивилизованата му част е тази, която се пада зад гърба ми, докато съм правила снимката.
Плажът пред реката, както и от другата страна на мястото, където е вливането е свободен.
Самата река в този момент се влива в морето някъде напред на тази снимка.
Резерват Камчия


Мястото около устието на река Камчия също е резерват и е поне частично защитено.

Няма коментари:

Публикуване на коментар