четвъртък, 10 март 2016 г.

2230/365 Онова, което нарисувах

Рисувах една градинка, която видях от рейса от пътя.
Излезе това по спомен.
Не гледайте дърветата.
Иначе различава ли се много?

Получих оценка да уча за архитект.
Но също така имаше много предположения на къде водят стълбите. Хората, от групата с които рисувах, си отговаряха сами. По отговорите им разбрах много за тях.

2 коментара: