неделя, 22 май 2016 г.

2302/365 Резерват "Червената стена"

Родопски Силивряк (Haberlea rhodopensis)
Двурога пчелица (Ophrys cornuta)


Дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia)

Тризъбест салеп (Orchis tridentata)


Няма коментари:

Публикуване на коментар