четвъртък, 16 май 2013 г.

1201/365 Източен див слънчоглед в градинката

Една туфа източен див слънчоглед в градинката на блока до нас. Вече беше тъмно и снимката не е много хубава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар